หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 38 งาน

1. Site Engineer ( วิศวกรสนาม )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- วางแผนการทำงานของโครงการ
- จัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุมัติ
- ก
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรประมาณราคา - Cost Engineer

บริษัท วันอัพ จำกัด

-วัดปริมาณและจัดทำ BOQ สหรับการยื่นประมูลการก่อสร้าง
- ถอดปริมาณงาน การก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ
-
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ฟร์แมน- งานโครงสร้าง ด่วนมาก

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
- ตรวจสอบ รับของ แล
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Executive Secretary

บริษัท วันอัพ จำกัด

- Responsibility for serve Executive Director
- Control, manage, develop and recheck administration
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. นักศึกษาฝึกงาน แผนกบุคค, จัดซื้อ, บัญชี,และ IT

บริษัท วันอัพ จำกัด

จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำในแผนกบัญชีและการเงิน วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา หลาย
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. โฟร์แมน-งานระบบ(ไฟฟ้า,ประปา,สาธารณูปโภค)

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานในการติดต้ง ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ
- ตรวจสอบ รับของ และรับรองวัสด
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. IT Manager

บริษัท วันอัพ จำกัด

การวางแผนและบริหารการทำงานของฝ่าย IT เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ในแผนกต่าง ๆ และโครงการต วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. After Sales Service ( งานก่อสร้างคอนโดฯ ) ด่วน

บริษัท วันอัพ จำกัด

-ประสานงานรับข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือแก้ไขงานจากนิติบุคคลและลูกค้า
-ดูแลและตรวจสอบรายการแก้ไขงาน,
-ส
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Senior Site Engineer M&E (วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ)

บริษัท วันอัพ จำกัด

- วางแผนงานติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
- ตรวจสอบการติดตั้งตามกระบวนการ
- ตรวจสอบ รับของ
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้ช่วยงานสโตร์ ( งานก่อสร้างอาคารสูง ) ด่วนมาก

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ช่วยประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
- ช่วยดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้า
- ช่วยประสานงานกันหน่
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. HR Officer ( Payroll ) ด่วน

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ดูแลงานด้าน Payroll
- งานด้านสวัสดิการ, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถกระบะ ( ไซด์งานก่อสร้าง )

บริษัท วันอัพ จำกัด

ขับรถส่งของ ภายใน-ภายนอก ไซด์งานก่อสร้าง
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก )

บริษัท วันอัพ จำกัด

เขียนแบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ( คอนโด / บ้านจัดสรร ) วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( งานก่อสร้าง ) ด่วน

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ความคุม, ดูแล ระบบ รปภ. ไซด์งานก่อสร้าง
- ควบคุมและตรวจสอบ รายงานของ เข้า-ออก รวมถึง รถ เข้า-ออก
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. โฟร์แมน-งานสถาปัตย์ ด่วนมาก

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ
- ตรวจสอบ รับของ แล
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. HR Officer ( Recruitment )

บริษัท วันอัพ จำกัด

-รับผิดชอบงานด้านการสรรหาพนักงาน
-การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
-การเก็บรวบรวมและบันทึกสถิติต่าง ๆ เกี่ยว
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Project Manager

บริษัท วันอัพ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Project Engineer

บริษัท วันอัพ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Office Engineer ( วิศวกรประจำสำนักงาน )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ
- จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานธุรการสนาม ( ไซด์งานก่อสร้าง )

บริษัท วันอัพ จำกัด

-รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับโครงการดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุง
-ประสานงานร่วมกับนิติบุคคลอาคา
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Project Director

บริษัท วันอัพ จำกัด

1.Overall project planning in accordance to clients’ requirement and meet the required standards
2.
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Accounting Officer - ไซด์งานก่อสร้าง

บริษัท วันอัพ จำกัด

จัดทำ Petty cash, รับ ส/ค ตั้งหนี้,คำนวณค่าแรงรายวัน, ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง, Stock card, รวบรวม, วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Store keeper ( ไซด์งานก่อนสร้าง )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- จัดทำรายการเบิก-จ่ายของใน store
- การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือในการก่อสร้าง
- ดูแลจัดก
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซด์งานก่อนสร้าง)

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของ Site งานก่อสร้าง-- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ดูแล cam
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Finance & Account Manager

บริษัท วันอัพ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
และสำนักงาน
- ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับกา
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Senior Programmer

บริษัท วันอัพ จำกัด

- จัดทำ Data Flow Diagram, ER Diagram
- จัดทำ Data Dictionary
- เขียนภาษา PHP, Javascript, ASP.Ne
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Accounting Officer ด่วนมาก

บริษัท วันอัพ จำกัด

รับวางบิลตรวจสอบและทำเอกสารตั้งหนี้ และเอกสารจ่ายเงิน suppliers รายละเอียดบัญชีเจ้าหน้าที่งานอื่น ๆ วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. ผู้จัดการฝ่ายสัญญา (Cost & Contract Manager)

บริษัท วันอัพ จำกัด

-รับผิดชอบวางแผน ควบคุมงาน -รับผิดชอบด้านงบประมาณงาน-ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายแก่ผู้รับเหมาย่อย
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. พนักงานดูแลเครื่องจักร ( งานก่อสร้างอาคารสูง )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องใช้ เครื่องมือ
- ดำเนินการซ่อมแซม ประสานงานส่งซ่อม พร้อมทั้งตรวจส
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. Assistant Accounting Manager

บริษัท วันอัพ จำกัด

-ดูแลควบคุมระบบบัญชี
-สอบทานรายการกระทบยอดตัวเลขทางบัญชี และรายละเอียดแต่ละบัญชี ตัวอย่างเช่น การกร
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. Senior Finance Officer

บริษัท วันอัพ จำกัด

-รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายและรับเงินทั้งหมด
-ตรวจสอบหลักฐานประกอบใบสำคัญ
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. Quality Control ( QC )

บริษัท วันอัพ จำกัด

-ตรวจสอบคุณภาพงานห้ได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด
-จัดทำ work progress QC Report ของแต่ละงานที่ตรวจสอบและ
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท วันอัพ จำกัด

-ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
-ตอนเช้าไปรับที่บ้าน ถนนเพชรบุรี ตอนเช้าไปถึงประมาณ 8.00 น.
-ตอนกลางวันไปต
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. R&D Manager (Research & Develpment Manager)

บริษัท วันอัพ จำกัด

บริหารงานด้านการพัฒนาและศึกษางานด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้านและอาคารสูง วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. R&D Executive

บริษัท วันอัพ จำกัด

งานทางด้านศึกษาและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการก่อสร้าง บ้านหรืออาคารสูง วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. พนักงานธุรการ ( ประจำสำนักงาน )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- งานด้านเอกสาร
- การประสานงานภายในและภายนอก
- และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( งานก่อสร้าง )

บริษัท วันอัพ จำกัด

- วางแผนการทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ
- บริหารทีมงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายของบร
วันที่ 24 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี